Hakkımızda

Firmamız; 
Mare Mühendislik A.Ş.’nin kuruluş ana amaç ve hedefi, inşaat ve yapı sektörü için çimento/beton esaslı yenilikci malzemelerin bilimsel araştırma ve geliştirme yoluyla elde edilmesidir. Bu yönde sanayi yüzeyindeki ilk başarımız, kendi kategorisinde dünyanın en az su emen taşı olan ve tamamen tabii görünümündeki Marestone ürünleridir. 


Bilimsel Araştırma - Sürdürülebilir ARGE:

Bilimsel araştırma ve geliştirme tüm Mare faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Buluşçu ve yenilikçi Marestone ürünleri ve sistemleri zaman içerisinde sürekli gelişirken,  enerji ve çevre esaslı  yaklaşımlar da paralele olarak gelişmekte ve artmaktadır. Mevcut ürünler, TUBITAK (Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu) /TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) destekli ve İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) ile iş birliğiyle dört yılı aşkın bir bilimsel araştırma ve geliştirme süreci sonunda  elde edilmişlerdir. Son zamanlarda ise, Mare Mühendislik,  yükseltilmiş zemin  uygulamalarına ve klasik yapıştırma usulü montaja uygun yenilikçi zemin ürünleri  geliştirmiştir ve bu ürünler kısa zaman içinde piyasaya arz edilecektir. Ayrıca, bu yıl içinde Marestone prosesinin silim/kesim artıklarından mamul bir ürünün  geliştirilmesine  dair ar-ge sonuçlandırılacak, bu şekilde Mare bir  “sıfır atık” firması haline gelecektir. Mare iki adet çimento buluşunun  oluşturulduğu bir yuva olmuştur. Bunlardan birisi  klinkere yeni bir alçı (kalsiyum sulfat) girişi uygulayarak çok yüksek erken dayanımları olan portland çimentoları elde  edilmesiyle ilgili  iken  diğeri aynı yolla elde edilmiş kalsiyum sulfat kaynaklarını (alçıları) kullanarak şimdiye kadar elde edilmemiş ve piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilecek basınç dayanımlarına  ulaşan pozzolan-kireç çimentolarıyla ilgilidir. Her iki  buluşun da  sektörde çok önemli etkileri olması beklenmektedir.  

   


Tasarım ve Mühendislik

Mare Mühendislik, estetik, fonksiyonellik ve emniyetli-güvenilir olmanın mükemmel bileşimini  sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Sistem çözümlemelerimiz  optimum bileşimleri sunmaktadır. Mare gerek cephe, gerekse  zemin sistemleri için  optimum  veya  pek  çok değişik  ihtiyaca yönelik terzi işi- özel  çözümlemeleri tasarlama yeteneğine sahiptir. Müşteri projelerinin incelenmesi ve taş yerleşim optimizasyonları  bünye içerisinden  sağlanabilmektedir. Değişik kuvvet şartlarına göre yapısal sistem analizlerini gerçekleştirebilmekteyiz.  Dinamik yapısal analizler de kabiliyetlerimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Mare Mühendislik, aynı zamanda bir tasarım ve inşaat kontrollük firmasıdır ve Dünya Bankası (IBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) finansmanlı işlerde önemli  görevler almıştır. Gerçekleştirdiğimiz son proje karmaşık bir akıllı bina olan İstanbul Afet Yönetim Merkezi  (AYM) dir. Mare tasarım ve kalite yönetimi kabiliyetleri, binaların  tam olarak  anlaşılıp kavranmasını gerektiren  çok geniş ve kapsamlı bir alanı kapsamaktadır.  .


Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği Politikası

MARE A.ş. kaliteli üretim ve hizmet sağlamak suretiyle sürekli müşteri memnuniyeti prensibini temel ilke olarak benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda; tecrübeli üretim ve hizmet kadrosu ile ürünler üretmeyi ve gerek ürün kalitesi gerek hizmet kalitesi olarak sektöründe saygın bir firma olmayı kendisine amaç edinmiştir

Bu amacı gerçekleştirirken, çevrenin korunması ve çevre şartlarının iyileştirilmesi için gerekli duyarlılık gösterilmektedir.  Doğal Kaynak kullanımını azaltmak ve etkin kullanımı sağlamayı, çevre boyutlarımız ile ilgili olarak yürürlükteki yasal şartlara ve müşterilerimizin şartlarına uymayı, atıklarımız ile ilgili geri kazanım ve geri dönüşüm alternatiflerimizi gelişen ve değişen teknolojik seçenekler doğrultusunda değerlendirmeyi ve gözden geçirmeyi, çevre boyutlarının etkilerini sürekli  olarak değerlendirip , çevre etkilerini (kirlilik… vs) ortadan kaldırmayı,  çevre performansımızı  sürekli iyileştirmeyi her türlü etkenin dökümante edilip sürekli iyileştirme ve  geliştirme  yönünde uygulanıp devamının sağlanması MARE A.ş. ve MARE A.ş. adına çalışanlara çevre bilinci kazandırmayı Muhtemel Çevresel Acil Durumları öngörmeyi ve önlenmeyi çabalarımız doğrultusunda taahhüt etmekteyiz.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından MARE A.ş. tüm çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği şartları sağlanmaktadır. Yürürlülükteki İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatına ve Üyesi Olunan Kuruluşların şartlarına uymakta, tehlike ve risk değerlendirmesi yaparak mevcut tehlike ve riskleri belirlemek ve mümkün olan her türlü korumayı sağlamaktadır.

Müşteri memnuniyetinin doğru ve kaliteli hizmet vererek gerçekleştirilmesi sağlanmakta, hizmet başlangıcından sunuma kadar tüm proses aşamalarında Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri etkili bir şekilde uygulanmakta ve bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için uygunsuzluklar tanımlanmakta ve önlenmektedir.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Sürekliliğini ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltici faaliyetler yapılmakta, yönetim sistemleri uygulamaları sürekli gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir.

Kurumsal