Genel

Marestone çimento bazlı yüksek mukavemetli beton (UHPC) panelleri kumtaşları, limra, portlandstone , traverten ve diğer doğal taş uygulamalarına alternatif olarak üstün avantajlar sunan ve bu uygulamaların bilinen risk faktörlerini ortadan kaldıran tamamen doğal görünümlü bloklardan üretilen 15 x 600 x 1200 mm ve 15 x 600 x 1500 mm standart ebatlarında teknik bir taştır.

Dış ortam şartlarına en üstün mukavemette dayanım sağlarken aynı zamanda inceliği ve montaj detayı ile daha hafif ve hızlı bir uygulamayı sağlar ve neredeyse su geçirimsiz yapısı ile cephelerin yıllarca temiz kalmasını garanti eder.

HAVALANDIRILMIŞ DIŞ CEPHELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Yağmur Perdesi /Rainscreen Prensibi binaları örten  bölümlerin yağmur  nedeniyle su girişini önlemesine ait  bir prensiptir. Rüzgar basıncı altındaki yağmur, duvar  boşluğunun dış tarafında yüksek (pozitif) olan bir  basınç farkı yaratırken, duvar  bölmesinin iç tarafında daha düşük (negatif) bir basınç farkı oluşturmakta ve  bu şekilde,  kinetik enerji yoluyla, rüzgar ve su duvar bölme boşluğunun içine çekilebilmiş olmaktadır. Boşluk yaratan veya  boşluğu olan her şeyin mükemmel ve tam olarak doldurulabilmesinin beklenmesi gerçekçi ve kalıcı faydalı bir çözüm olamamaktadır.  Bina duvarına vuran rüzgar basıncındaki değişmelerin yarattıkları hava akımları suyu duvar boşluklarına doğru  zorlayan kuvvetlerdir. Baca efekti oluşturarak yağmur perdesi  yapısı arkasında tabii hava  akımının sağlanması  rüzgar basıncının oldukça dengelenmesi, yani basınç farkları  giderilmesi,  optimum çare olarak belirmekte  ve bina  zarfının (building envelope) tasarlanması sırasında konunun ele alınması en basit çözüme ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde, yer çekimi, kapilerite ve yüzey gerilmeleri esaslı konular ele alınmış ve çözülmüş olacaktır.

“Su  Yolunu Bulur”, tabiatın katı bir fenomenidir.  Geleneksel bina duvarı kaçınılmaz ve sızlayan bu yaranın tehdidi altındadır. Derz ve boşluk doldurma maddeleri (chaulking) kalıcı bir çözüm  sağlayamamaktadırlar. Havalandırılmış dış cephe sistemleri bu büyük problemleri çözüp, binalara pek çok avantajlar  sağlamaktadır.

Yoğuşma ve Su İzolasyonu esaslı problemler pek çok durum için bilinen hallerdir. Hava sirkülasyonu  yoğuşmayı büyük çapta önlemekte ve arkadaki duvar üzerindeki izolasyon ve  buhar bariyeri katmanının ilave yardımlarıyla  yoğuşma   esaslı rahatsızlıklar ve bozunmalar tamamen  elimine edilmiş olmakta ve su izolasyonu  daha basit hale getirilmektedir. Mantarlar,küf, yosun, oluşması ve iç duvarlarda  sarı lekelerin belirmesi önlenmiş olmaktadır.

Isı İzolasyonu ve Enerji enerji tasarrufu konuları tüm modern yapıların ana çözümleme alanlarından birisini oluşturmaktadır. Sıcak havalarda emilebilen ısının  kaplamaların renk  seçimleri sebebiyle kısmen yansıtılabilmesi sağlanabilmektedir. Aradaki hava boşluğu da izolasyon katmanlarına yardımcı bir pozisyon almaktadır. Daha soğuk havalarda ısının tutulmasına destek olmaktadırlar. Dengelenmiş hava sirkülasyonları ısı izolasyon tedbirlerine HVAC hava filtreleme sisteminin kendiliğinden oldukça azaltılması yoluyla yardımcı olabilmektedir.

Akustik (Ses) İzolasyonu, dış yüz, hava boşluğu, izolasyon katmanlarında oluşan yapı nedeniyle artmakta ve belli düzeyde akustik sönümleme sağlanmış olmaktadır.

Daha Az Bakım gerektiren bir dış cephe oluşumu sağlanmış olmaktadır. Marestone gibi bazı sistemlerde bu özellik,  bakım gerektirmeyen,  düzeyine kadar gelebilmektedir. Hiçbir dolgu, derz tamiri, sızdırmazlık maddesi gerekmemekte, duvar üzerinde kir ve çatlak oluşmamaktadır. Sadece basit temizlik gerekmektedir.

CEPHE SİSTEMİMİZ

Marestone Teknolojilerinin Havalandırılmış Yağmur Perde Dış Cephe Sistemi kendi kategorisinde dünyanın en az su emen ve ince insan yapımı taşı olan buluşçu ve  yenilikci Marestone’un istisnai kabiliyetleri üzerine kurulmuştur (lütfen Marestone bölümüne  bakınız). Büyük ebatlı ve incecik taş plaklar ebatlanabilmekte, alt ve üst kenarlarına kanallar da açılarak istenildiği gibi işlenebilmekte, ve yine yenilikci bir şekilde arkadaki yükü taşıyan profiller,  braketler ve ankrajlara entegre edilmektedir.

Kanallar İçindeki Yatay Profiller Marestone plakalarının alt ve üst kenarlarına boydan boya açılmış kanallar içine oturan aluminyum profillerdir ve zaten hafif olan plakları gayet dengeli bir  yük dağılımıyla, en  ufak riski almadan boydan boya taşırlar.

Yük Taşıyıcı Profiller de aluminyumdur. Aluminyum çok kuvvetli, duktil, hafif ve hava şartlarına gayet dayanıklı bir metaldır. Kesitler genellikle  T ve L profillerdir. Uzunlukları genel olarak 3 ila 6 metre aralığında olmaktadır. Esas olarak rüzgar yükü  hesaplarına bağlı olmak üzere kalınlıkları 2 ila 3.5 mm arasında değişmektedir.

Braketler bina yapısına ankraj yoluyla bağlanmakta ve yük taşıyıcı profiller braketlere monte edilmektedir. Yapı duvarıyla, yağmur perdesi katmanı arasındaki mesafeyi braketlerin büyüklüğü (uzunluğu) belirlemektedir. Onlar da aluminyumdan mamuldür.  Metal  kalınlıkları yapısal hesaplara  bağlı olarak belirlenmektedir. Bina duvarı ile yağmur perdesi arasındaki mesafenin geniş bir aralıkta sağlanması mümkün olabilmektedir.

Ankrajlar,  braketlerin güvenli bir şekilde binanın ana taşıyıcılarına  bağlanmasını sağlayacak denenmiş çelik ankraj elemanlarıdır.

İsteğe  Özel Çözümler : Marestone Sistemi silmeler, söveler,süsler vs gibi pek çok çözümü elde edebilmek için işlenebilir. Mare Mühendislik çözüm ortağınız olacaktır. Sistem, gfrc, aluminyum  paneller ve  profiller ve diğer malzemelerle de mükemmel bir şekilde kombine edilebilir. Mare Mühendislik  bu tür  ürünlerin elde edilmesinde tasarım ortağınız ve nihai  üreticinizdir. 

AYIRT EDİCİ  ÜSTÜNLÜKLER

En Hafif ve En Emniyetli havalandırılmış taş plaktan oluşanyağmur perdeli Cephe sistemimiz, bu kategoride  dünyadaki en hafif ve en ince taş plakadır. Taş ağırlığı 15 mm plaka için 35,5 kg /m2’dir. Binalara gereksiz yükler bindirilmesi önlenmektedir. Aluminyum taşıyıcıların herhangi bir noktasına düşen taş yükü ihmal edilebilir seviyededir ve tüm sistem esnek bir biçimde birbirine kenetli durumdadır. Sismik dayanım, Marestone sisteminin içsel - kendiliğinden bir üstün özelliğidir.

Çok güçlü fakat kırılgan olmamak,  Marestone’u pek çok tabii taşa ve porselen gibi malzemelere karşı üstün kılmaktadır. Marestone tabii taşların % 90’ından daha fazla eğilme ve basınç  dayanımına sahiptir. Bu özellik,  kolay işlenebilmek özelliğiyle de  birleşip iyice değerli hale gelmektedir. Marestone kolaylıkla  kesilebilir, oyulabilir, kanallar açılır, frezelenir, çekiçlenebilir. Monolitik homojen yapısının özelliğiyle bir heykelcilik malzemesi gibidir ve güvenilirdir.

Yüksek rüzgar yükü dayanımı Marestone Sisteminin özgün bir özelliğidir. Sadece 12 mm kalınlıktaki ve 60 cmx120 cm gibi büyük ebatlardaki test plakaları ASTM C 1801-91 ve CWCT (BS)’e göre asgari 400 kg/ m2 gibi, neredeyse tüm ihtiyaçları  karşılamaya yeterli olabilecek, statik rüzgar yükleri dayanımları sağlamayı başarmışlardır. Taş kalınlığındaki her  cüzi artış Marestone’u  akla  gelebilecek tüm özel isteklere dayanıklı hale getirecektir.

Ankraj  bağlantısı gücü,  taş kanallarındaki yatay aluminyum profillerin taştan kopmasını sağlayacak  güçlerin  ölçülmesi yoluyla ASTM C1354’e göre test edilmiş ve gerçek hayatta oluşabilecek hiçbir gücün elde edilmiş bulunan  kopma gücüne ulaşamayacağı tespit edilmiştir. Darbe dayanımı testleri de yapılmış ve sistemin tatminkâr sonuçlara ulaşabildiği görülmüştür (EOTA ve CWCT-BS2000)

Fiziki dayanımlar ve durabilite açılarından sistem tartışmasız üstünlüklere sahiptir. Marestone en az su emen,  kompakt, minimum porasite de, çok yüksek eğilme ve basınç dayanımlarına, yüksek aşınma dayanımına,  mükemmel donma çözünme dayanımına sahip bir malzemedir. Aluminyum ve çeliğin değerleri ise milletlerarası usullere göre bilinmektedir. Toplam sistem, azami durabiliteyi  sağlamak üzere mükemmel özellik ve bileşimlere sahip bulunmaktadır.

Yangın sınıfı açısından tüm sistem komponentleri A1  sınıfındadır. Marestone’lar elyaf içermemektedir.  

Marestone Sisteminin komponentleri inerttir ve toksik değildir, kimyevi maddelerin pek çoğuyla reaksiyona girmezler, hiçbir toksik etki ifa etmezler.

Hızlı ve hassas montaj, pek çok  kalıtımsal özelliğe sahip  Marestone havalandırılmış yağmur perdeli cephe sisteminin özelliklerinden biridir.

Kolay işlenebilme; Marestone plakları kesilebilir, oyulabilir, kanal açılabilir ve yüzeylerine  tekstürler  uygulanabilir. Her türlü formların, kolonların, silmelerin,  sövelerin, süslerin vs  oluşturulmasında diğer taşlara görece olarak, kolayca ve hızla kullanılabilirler.

En kolay temizlik; Düşük poroziteli Marestone plakaları ve sistemi, basit yıkama usulleriyle ve gerekirse çok az su kullanarak kolayca temizlenebilirler. Bu özellik malzemenin durabilitesine ilave değerler ekler. Renklerin hepisi kalıcıdır ve  ömürleri boyunca tutarlı kalacak özelliktedir.

Çok güzel ve  hassas bir yağmur perdesi; Tabii özellikleri olan Marestone ile en güvenli  ve en sağlam havalandırılmış dış cepheler elde edilir. Ebadları ve   kalınlıkları hassas ve sıkı  toleranslara bağlı olarak belirlenmiş durumdadır.