Marestone

“Tabii”, en güçlü - en ince:

Tabii taşlar gibi Marestone da çoğu kalsiyum karbonatlar olan  muhtelif ebatlardaki mineral, granüllerinin çok iyi sıkışmış  bir formudur ve yine  kalsiyum  karbonatlar esaslı olan çimento  bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Kendine özel Marestone Teknolojileri Prosesiyle, yoğun ve  güçlü bir  basınçla hepisi  birbiriyle güçlü bir şekilde bir olmaya, yoğun, düşük poroziteli “tabii  karakterdeki Marestone” lar olarak oluşmaya zorlanmaktadır. Onlar da  tabii taşlar gibi nefes almaktadırlar. Tabii  taşlar gibi  yoğun bir yapıdadırlar ve mükemmel olarak  kesilip işlenebilmektedirler. Fakat   tabii taşlar karşısında ayrıcalıklı biri imtiyazları bunmaktadır; Marestone  monolitik (homojen) yapıdadır, gizli veya açık  hiçbir çatlak barındırmazlar ve hiçbir farklı yapıda  oluşumu içermezler. Tabii taşlar üzerinde pek çok değişik renkli çizgiler bunmaktadır. Bunlar esasen daha  gevşek ve  zayıf yapıdaki  oksit yüklü çatlaklar alanlarıdır. Bu çizgileri ihtiva etmeyen taşlar ise, çok büyük  çoğunlukta, olgunlaşmamış ve daha yüksek  porosite  ve su emmeye sahip taşlardır. Marestone prosesi çok büyük kuvvetleri ve stresleri  sakin, yumuşak ama son derece güçlü yapılara  dönüştürmekte, onların çok yüksek eğilme ve basınç  dayanımlarına ulaşmasını  sağlayan en  kompakt  birleşmeyi  temin etmekte ve kendi kategorisinde  dünyanın en az su emen taşının  oluşmasını  sağlamaktadır.  Bu haliyle en güçlü “tabii taşlardan birisidir”. Aslında, küçük mineral  parçaları ve yüksek  dozajda çimentodan oluşan betonlar  hava şartlarının  değişmeleriyle, çatlaklar ve şekil   bozuklarına sebebiyet verecek  genleşme ve büzüşme  güçlerinin etkileri altındadır. Bu problemi de çözmüş olan Marestone prosesi,  taşların  ve betonların  sadece iyi olan  özelliklerini  özgün ve tekil biçimde bir araya getirmektedir. Bu çok yüksek imtiyazları barındıran yapı onların gayet  büyük  ebatlardaki  plaklarının dahi dünyanın en ince taşları olarak  kesilebilmesine olanak sağlamaktadır. Marestone’lar tabii taşlardaki gibi birbirine sıkışmış tabi girdiler içerirler, tabii taşlar  görünümündedirler, onlar gibi nefes alır ve onlar gibi davranarak yüksek durabilite ve uzun ömür sağlarlar.

Renkler-Yüzey Tekstürleri-Ölçüler:

Marestone renklerinin çoğunluğu beyazlar ve bejler kategorisindedir ve andezitler,  uçuk tuğla, gri ile birlikte minimum  düzeyde  renk pigmentleriyle renklendirme içermektedirler. Ana renkler  mineral’den,  yani tabiattan gelmektedir. Marestone’larda kullanılan pigmentler demir oksitlerdir, demir oksitler yüksek  UV dayanımı özelliğiyle bilinmektedir. Çimento esaslı olmalarına rağmen, yüzey kireçlenmesi (efflorence) problemi Marestone’da söz konusu değildir ve renkleri ve tonları  kalıcıdır.

Seleksiyon, tabii taşlar işinde, tutarlı renk ve tonlama serisini elde  edebilmek için gerçekleştirilmesi gereken zor ve zaman alıcı bir işlemdir. Marestone’da bu konu da garanti altına alınmış durumdadır, zira,  onlar zaten seçilmiş durumdadırlar. Renk tutarlılığı teminat altına alınmışken hiçbir taş da birbirinin tam aynısı değildir. “Suni taşlar” gibi   monoton görünüm içermezler. Emsalsiz Marestone Prosesi her taşa çok ufak  renk ve ton farklılıkları sağlar. Onlar emsalsiz, tabii,  yumuşak ve caziptirler.

Tamamen tabii görünümdeki Marestone’lar, tabii taşlar gibi işlenirler; kesilirler,  oyulurlar, frezelenirler, pahlanırlar, içlerine kanallar açılabilir, yüzleri parlatılır, honlanır, çekiçlenir,kumlanır,çizilir. Tüm bunlar incecik ve hafif plakalar üzerinde gerçekleştirilebilir. En hassas ve sıkı tolerans limitlerine göre ebatlanırlar. Marestone’un tipik plaka ebatları 60cmx150cm ve 60 cmx120 cm dir. Pek çok diğer ebat (60x60,60x75,60x90 ve tüm diğerleri) bahsi geçen tipik plakalardan ebatlanarak elde edilebilir. Marestone’un yaygın (tipik) kalınlığı 15 mm dir. Kalınlıkların 12 mm ile 80 mm aralığında elde edilmesi mümkündür. 

Marestone Kullanım Yerleri; Marestone’lar tabii taşların kullanıldığı her  yerde kullanılabilirler. Mekanik montaj usullerine göre veya klasik harçlı usullere göre yapılmış olarak bina cephelerinde, muhtelif ebatlarda yer alabilirler. İç veya dış  zeminlerde, gerek yükseltilmiş döşeme  esaslarına, gerekse yapıştırma usulleriyle istenilen ebatlarda kullanılabilirler. Marestone’lar yapı taşları olarak da, binalar için süsleme elemanları taşları olarak da en iyi şekilde kullanılabilirler.